Gospodarka odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe

Od dnia 1 stycznia 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2022 r.

Szanowni Państwo! Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na 2022 r.: - pojemniki, worki do segregacji, - pojemniki 1100 l, gniazda. Harmonogram w wersji papierowej zostanie dostarczony do każdej nieruchomości objętej gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołaczkowo. Jednocześnie...

Wykaz podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach...

Segregacja odpadów w Gminie Kołaczkowo- ULOTKA

CZY WIESZ, ŻE: twoja rodzina produkuje prawie 1 tonę śmieci rocznie, butelki szklane nadają się w 100% do ponownego użytku, każda tona odzyskanego papieru pozwala oszczędzić nawet 4 drzewa i

Postępowanie z odpadami w czasie pandemii

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie sie z załączonym plakatem opracowanym w ramach inicjatywy "Koalicja 5 frakcji", który wyjaśnia najważniejsze zasady postępowania z odpadami w czasie pandemii. Informacje dotyczące zasad postępowania z odpadami w czasie pandemii dostępne sa również

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

W załączniku dostępna jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązująca od maja 2020 r.

Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego

Treść informacji w załączniku.

Zadania Gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zadania gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 3 ust. 2 Gminy zapewniają czystości i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: 9) udostępniają na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje...

Zatrzymaj banner przewijany