Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
376/2022 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa drogi gminnej ul. Szerokiej w Kołaczkowie – odcinek od skrzyżowania z ul. Kasztanową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2911P”.
OŚ.6220.3.2022
375/2022 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa urządzenia wodnego tj. ujęcia wód podziemnych składającego się z jednego otworu hydrogeologicznego na działce o numerze ewidencyjnym 249/13, (obręb 303001_2.0116 Zieliniec) o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h oraz melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha za pomocą deszczowni szpulowej.”
OŚ.6220.1.2022
374/2022 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozbudowa istniejącej galwanizerni na działce ewidencyjnej nr 283, obręb Zieliniec, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.6.2019
373/2022 Inne dokumenty Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)
„Budowa drogi gminnej ul. Szerokiej w Kołaczkowie – odcinek od skrzyżowania z ul. Kasztanową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2911P”.
OŚ.6220.3.2022
372/2022 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa drogi gminnej ul. Szerokiej w Kołaczkowie – odcinek od skrzyżowania z ul. Kasztanową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2911P”.
OŚ.6220.3.2022
371/2022 Inne dokumenty Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)
„Budowa urządzenia wodnego tj. ujęcia wód podziemnych składającego się z jednego otworu hydrogeologicznego na działce o numerze ewidencyjnym 249/13, (obręb 303001_2.0116 Zieliniec) o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h oraz melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha za pomocą deszczowni szpulowej.”
OŚ.6220.1.2022
370/2022 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa urządzenia wodnego tj. ujęcia wód podziemnych składającego się z jednego otworu hydrogeologicznego na działce o numerze ewidencyjnym 249/13, (obręb 303001_2.0116 Zieliniec) o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h oraz melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha za pomocą deszczowni szpulowej.”
OŚ.6220.1.2022
369/2022 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Zwiększenie zakresu przetwarzania odpadów bez zmiany sposobu przetwarzania w firmie PHU POL Sebastian Pol, na działce o nr geod. 213 w miejscowości Sokolniki (gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie).”
OŚ.6220.4.2020
368/2022 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa odcinków dróg gminnych: nr 397564P (dz. 324 obręb Wszembórz) o łącznej dł. ok. 1,0 km oraz nr 397577P (dz. 327 obręb Wszembórz, dz. 15/2 obręb Cieśle Małe) o łącznej dł. ok. 1,5 km”.
OŚ.6220.12.2021
367/2022 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa farmy fotowoltaicznej „Szamarzewo” o mocy do 3,381 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji na działce nr 100/4 w miejscowości Szamarzewo, Gmina Kołaczkowo”
OŚ.6220.13.2021
Zatrzymaj banner przewijany